Et skritt om gangen

mot en bærekraftig fremtid

Bærekraftige produkter 
støtter den grønne agendaen

Biofuel Express jobber aktivt med å konvertere tungtransport til fossilfrie drivstoff og decarbonisere kundenes hele forsyningskjede – målet vårt er å være en del av hele reisen og gjøre veien til mindre utslipp så enkel som mulig gjennom våre fornybare produkter og gjennom vår veiledning og ekspertise.

Målet om å decarbonisere transportsektoren og kundenes forsyningskjeder oppnås primært gjennom våre fornybare og bærekraftige produkter som HVO100 Renewable Diesel, B100 Biodiesel RME Premium og biogass. Alle disse produktene har flere miljø- og klimafordeler og støtter bærekraftige forsyningskjeder ved å være laget av enten fornybare råvarer eller avfall.

Hva er din bærekraftambisjon?

Vi bør alle gjøre en innsats for å redusere vårt miljøavtrykk.

Mange bedrifter har allerede forpliktet seg til å overgang til en lavkarbonøkonomi ved å sette større og dristigere miljømål som er i tråd med tempoet, anbefalt av klimaforskere for å begrense de verste virkningene av klimaendringene.

Å redusere CO2-utslipp beskytter klimaet vårt og våre samfunn, men det gir også god forretningsfornuft.

Vi vil hjelpe deg i prosessen mot en lavkarbon forsyningskjede og støtte deg ved å danne en forretningscase tilpasset din bedrift og støtte dens miljømessige ambisjon.

Bærekraft i hjertet

Innføring av bærekraft i vår organisasjon og forretningsstrategi er en nøkkelfaktor for å bygge en sunn, stabil og robust virksomhet. Som et resultat har Biofuel Express identifisert nøkkelområder som har størst innvirkning på vårt miljøavtrykk og som også er av største betydning for interessentene våre og vår virksomhet. Med disse områdene i tankene, har klare bærekraftsmål og forventninger til organisasjonen blitt fastsatt.

Vi bruker nøkkeltall for bærekraftig ytelse (KPI-er) for å nå de identifiserte bærekraftsmålene, noe som gjør at vi kan oppdage forbedringsområder og samle relevant data for å spore fremgang. Dessuten er bærekraft også integrert i innkjøpsfunksjonene våre, og vi engasjerer forretningspartnerne våre og andre medlemmer av verdikjeden vår, og sikrer at de gjennomfører bærekraftige praksiser.

Lagrede CO2-utslipp på tvers av våre kunder i 2023

0
Ton CO2-reduksjon
0%
Total CO2-reduksjon
0
Folkets årlige CO2-utslipp

Er du klar til å starte den grønne omstillingen?

De beste biobrenselsproduktene på markedet

HVO100 Renewable Diesel

 • Opp til 90% reduksjon av CO₂ sammenlignet med vanlig diesel.
 • Lukt- og mindre lokale utslipp.
 • Høyere cetantall, mer kraft til motoren.
 • Reduserer motorens støy (dB).
 • Overlegen ytelse ned til -32°C.
 • Utmerkede lagringsegenskaper, ingen tap av kvalitet.
Mer om HVO100

B100 Biodiesel RME Premium

 • Opp til 70% CO₂ reduksjon.
 • Beste RME-biodieselkvalitet på markedet.
 • Strategisk utviklet for 100% bruk.
 • Patentert avslutning.
 • Kan brukes ved lave temperaturer ned til -20°C.
 • Bærekraftig kjøring.
Mer om B100

Biogass

 • Mer enn 100% CO₂ reduksjon.
 • Reduserer NOx-gasser med 70%.
 • Store mengder avfall blir brukt og næringsstoffer blir resirkulert.
 • Produsert av danske biogassanlegg.
 • Overlegen kuldeegenskaper ned til -82°C.
 • Resirkulerer nitrogen (25%), fosfor (60%) og kalium (100%).
Mer om Biogass

Biofuel Express Insight 
Bærekraftighet Gjort Enkelt

Biofuel Express Insight gir en enkel oversikt over drivstofforbruk, full gjennomsiktighet i bærekraftighet og dokumentasjon med bare noen få klikk.

Hensikten er å gi full innsikt og dermed fungere som et verktøy for å redusere deres klimapåvirkning, samt dokumentere oppnådde CO2-besparelser. På denne måten kan kundene møte dagens og fremtidens økte miljø- og klimakrav:

 • Følg CO2-reduksjoner
 • Spor drivstofforbruk i sanntid
 • Last ned bærekraftighetsrapporter
 • Innsikt i råmaterialer og deres opprinnelse