Sikker overgang til

en gjennomsiktig endring

Vi skaper gjennomsiktighet
hele veien

For å sikre en trygg overgang til en fossilfri drift, er det avgjørende for oss at alt er sertifisert med hensyn til sporbarhet og ikke minst gi gyldig dokumentasjon som skaper innsikt i klimapåvirkningen av produktene. Våre drivstoff produseres fra bærekraftige ressurser, der de regenereres på kort tid, i motsetning til fossile brensler som bruker millioner av år når det gjelder karbonets syklus.

I denne forbindelse har vi også opprettet Biofuel Express Insight, som en ekstra tjeneste for våre kunder, der det er mulig å få enda større innsikt i bedriftens drivstofforbruk gjennom blant annet bærekraftsrapportering, en oversikt over din CO2-reduksjon, de eksakte råmaterialene som er i drivstoffet ditt, og dokumentasjon som du kan bruke for å skape gjennomsiktighet for kundene dine.

Kvalitets- Og miljøsertifiseringer

Biofuel Express er ISO-sertifisert med hensyn til våre kvalitets- og miljøstyringssystemer, noe som viser våre kontinuerlige innsats og strategiske fokus på miljøet og kvalitetssikring av prosesser.

Pålitelighet og bærekraft er nøkkelbegreper for oss. Vi er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, noe som betyr at våre kunder og partnere kan være sikre på at vi systematisk forbedrer vår kvalitet og fokuserer på et bærekraftig miljø, og sørger for at vi oppfyller kundenes krav.

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyringssystemer, noe som betyr at vi aktivt arbeider kontinuerlig med å forbedre vår bedrift og våre prosesser, samt sikre kvaliteten på våre tjenester og produkter.

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer, som sikrer at vi kontinuerlig arbeider med å redusere vår negative miljøpåvirkning og overholder gjeldende lovmessige krav.

Sertifiseringen ble utført av Scandinavian Business Certification i henhold til SS-EN ISO 9001: 2015 og SS EN ISO 14001: 2015-standarder.

Bærekraftsertifisering

Produktene til Biofuel Express er ISCC-sertifisert, som er et av verdens ledende sertifiseringssystemer, hvis formål er å skape gjennomsiktighet rundt bærekraftige løsninger, slik at råvarene er helt sporbare gjennom hele verdikjeden.

Det kan variere hvor mye CO2 som reduseres, da det avhenger av sammensetningen av råmaterialene, samt hvilket produkt det er.

B100 Biodiesel RME reduserer opptil 70%, mens HVO100 fornybar diesel reduseres med opptil 90% sammenlignet med vanlig diesel, som er ISCC-sertifisert.

Grunnen til at drivstoffene ikke reduserer 100%, er at i noen deler av produksjonsprosessene, når du ser på helheten fra vugge-til-grav-prinsippet, inkluderes løsninger som ikke er 100% CO2-nøytrale også.

Det er spesielt i distribusjons- og transportprosessene, der det kan være en større CO2-belastning, for eksempel ved innsamling av råmaterialer, eller i forbindelse med høsting og såing av raps til B100. Imidlertid gjøres det kontinuerlig arbeid for å redusere disse CO2-utslippene for å gjøre drivstoffene enda mer klimavennlige og oppnå en enda større CO2-reduksjon.

Råvarer

Våre råvarer består hovedsakelig av avfall og restprodukter. B100 er et biprodukt fra rapsproduksjon, der omtrent halvparten av rapsen produseres til dyrefôr. HVO100 består primært av rester fra kjøtt- og fiskeindustrien, men også av for eksempel brukte matoljer eller rester og avfall fra tilberedning av vegetabilsk olje. For HVO er det tilsvarende at 90% av drivstoffet kommer fra rester og avfall.

Det er spesielt viktig for oss å ikke gå på kompromiss med kvaliteten og opprinnelsen til materialene, og derfor må det ikke komme i konflikt med matproduksjon, avskoging eller belaste klimaet og miljøet.

De beste biobrenselsproduktene på markedet

HVO100 Renewable Diesel

 • Opp til 90% reduksjon av CO₂ sammenlignet med vanlig diesel.
 • Lukt- og mindre lokale utslipp.
 • Høyere cetantall, mer kraft til motoren.
 • Reduserer motorens støy (dB).
 • Overlegen ytelse ned til -32°C.
 • Utmerkede lagringsegenskaper, ingen tap av kvalitet.
Mer om HVO100

B100 Biodiesel RME Premium

 • Opp til 70% CO₂ reduksjon.
 • Beste RME-biodieselkvalitet på markedet.
 • Strategisk utviklet for 100% bruk.
 • Patentert avslutning.
 • Kan brukes ved lave temperaturer ned til -20°C.
 • Bærekraftig kjøring.
Mer om B100

Biogass

 • Mer enn 100% CO₂ reduksjon.
 • Reduserer NOx-gasser med 70%.
 • Store mengder avfall blir brukt og næringsstoffer blir resirkulert.
 • Produsert av danske biogassanlegg.
 • Overlegen kuldeegenskaper ned til -82°C.
 • Resirkulerer nitrogen (25%), fosfor (60%) og kalium (100%).
Mer om Biogass