Å fremme positiv forandring

i vår bransje

En kultur av kontinuerlig forbedring

For Biofuel Express er bærekraftighet ikke bare et moteord – det er den drivende kraften bak alt vi gjør. Vår bærekraftspolitikk integrerer økonomisk, miljømessig og sosialt ansvar, og veileder oss til stadig å forbedre våre praksiser. Fra våre interaksjoner med kunder til våre interne operasjoner og engasjement med lokale samfunn, er vi forpliktet til å redusere vårt miljøavtrykk og fremme positiv sosial innvirkning.

Ambisjoner rotfestet i bærekraftighet

Transportsektoren er en betydelig bidragsyter til karbondioksidutslipp fra fossilt brensel. Vår misjon i Biofuel Express er klar: å erstatte fossilt brensel med fornybare og bærekraftige alternativer, og dermed redusere miljøskade. Som en betrodd partner i transportindustrien spiller vi en viktig rolle i å hjelpe land med å oppnå sine utslippsreduksjonsmål og overgangen mot en fossilfri fremtid.

Forme fremtiden for bærekraftighet
I over et tiår har vi vært i forkant av bærekraftighetsinnsatsene i de nordiske markedene, og har gitt våre kunder mulighet til å gjøre betydelige reduksjoner i klimagassutslippene. Men vår reise slutter ikke der. Vi ekspanderer til nye markeder over hele Europa, etablerer nye stasjoner, og opprettholder vår faste ambisjon om å gå i front med grønne drivstoff. Hos Biofuel Express er bærekraftighet ikke bare et mål – det er vårt kontinuerlige løfte om å bygge en grønnere, mer bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Lagrede CO2-utslipp på tvers av våre kunder i 2022

0
Ton CO2-reduksjon
0%
Total CO2-reduksjon
0
Folkets årlige CO2-utslipp

Er du klar til å starte den grønne omstillingen?

Fra klimaambisjon
til klima handling

Biofuel Express er godkjent av Science Based Targets initiative.

Uten tvil er klimaendringene reelle og en av de største utfordringene for menneskeheten, og det haster å følge klimavitenskapen. Samtidig forventer vi ikke at noen skal endre seg så lenge selskaper ikke gjør noe. Av denne grunn følte Biofuel Express et ansvar for å bli med i de mest ambisiøse klimatiltakende selskapene gjennom initiativet for vitenskapsbaserte mål.

Biofuel Express satte vitenskapsbaserte mål i mars 2023, og de har nå blitt validert av initiativet for vitenskapsbaserte mål (SBTi). Dette betyr at Biofuel Express nå er en av over 4000 selskaper over hele verden som leder nullkarbontrans formasjonen ved å sette mål for utslippsreduksjon basert på den nyeste klimavitenskapen. SBTi fremmer beste praksis for vitenskapsbasert målsetting, og de vil validere Biofuel Express’ fremskritt mot sine langsiktige mål årlig.

Biofuel Express har forpliktet seg til det nærliggende målet om å redusere omfang 1 og 2-utslipp med 42 % innen 2030, samtidig som de måler og reduserer omfang 3-utslipp i samme tidsramme, og å nå det vitenskapsbaserte netto null-langsiktige målet innen 2050. Som et resultat kan nå Biofuel Express sikre at våre klimatiltak er i tråd med den nyeste klimavitenskapen. Ved å redusere våre direkte og indirekte CO2-utslipp gjennom hele verdikjeden, leder Biofuel Express an i arbeidet mot 1,5 graders målet definert i Paris-avtalen.

Vi arbeider for en mer bærekraftig fremtid

Hos Biofuel Express jobber vi kontinuerlig med å optimalisere og forbedre, ikke bare med hensyn til våre ISCC-sertifiserte produkter, men også internt i selskapet. For å opprettholde et felles mål, har flere av FNs bærekraftsmål blitt valgt, som også fungerer som ekstra fokuspunkter i organisasjonen.

Rimelig og ren energi
Biofuel Express sine kjerneverdier bygger ren energi til konkurransedyktige priser. Utenfor organisasjonen støtter Biofuel Express også fornybare energikilder. I tillegg til å fokusere på utvidelse av våre egne fornybare produkter, har selskapet også investert i Bluetown, som er et prosjekt som jobber med å øke levestandarden i utviklingsland ved å spre Internett gjennom solcelledrevne WIFI-stasjoner.

Biofuel Express vil fortsette arbeidet med å gjøre de grønne produktene tilgjengelige og støtte ren energi overalt.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Det er viktig at bedriften kan stå inne for produktene som selges og råvarene som brukes. Derfor er palmeolje faset ut som råstoff i de tilbudte biodrivstoffproduktene. Avfall og rester vil fylles mer og mer, med tanke på gradvis å få bedre utnyttelse av ressursene. Forskning på nye teknologier, reduksjon av klimagasser og partikler vil gi forbedrede og optimaliserte løsninger og verktøy. Dette gagner både miljøet og klimaet.

Ansvarlig forbruk og produksjon
På Biofuel Express-stasjonene er vi svært bevisste på å optimalisere og ta grønne valg der det er mulig. Konkret støtter selskapet det biologiske mangfoldet i nærområdene gjennom vegetasjon, og drivstoffstasjonene bruker den nyeste teknologien innen LED-belysning, som består av avanserte, sensorstyrte lyssystemer, som sparer energi når aktiviteten er lav. Det handler ikke bare om å redusere kostnader, men også om å redusere energiforbruket til beste for klimaet. I tillegg legger vi særlig vekt på høykvalitetsløsninger på våre stasjoner samt vedlikehold, slik at utskifting av utstyr blir mindre.

Klimatiltak
Biofuel Express har stilt krav til våre transportører. Vi tar ansvar for å lede veien selv ved å ha en positiv innvirkning på andre og ved å endre vår egen forsyningskjede. Derfor kjører våre transportører primært på vår egen fossilfri diesel, noe som reduserer CO2-utslippene med opptil 90 % sammenlignet med vanlig fossil diesel.