Forsterkning til Team Tyskland

1. juli 2024
2 minutes read

Biofuel Express og Neste inngår samarbeid for å bringe Neste MY Renewable Diesel™ til Tyskland

Som en ledende leverandør av biodrivstoff i Nord-Europa er Biofuel Express stolt over å kunngjøre et strategisk partnerskap med Neste for å bringe Neste MY Renewable Diesel™ til det tyske markedet. Biofuel Express vil håndtere distribusjon og salg av Neste MY Renewable Diesel i Tyskland, mens Neste vil sikre tilførsel av tilstrekkelige mengder av drivstoffet.

“Vi er glade for å styrke vårt partnerskap med Neste,” sier Bruno Walter, administrerende direktør i Biofuel Express GmbH. “Sammen er vi forpliktet til å levere biodrivstoff av høyeste kvalitet til det tyske markedet, og dermed gi selskaper muligheten til å ta bedre valg og bidra til en mer bærekraftig fremtid.”

Neste MY Renewable Diesel er et førsteklasses drivstoff produsert av 100 % fornybare råmaterialer. Denne fornybare dieselen, også kjent som “HVO100,” gir en betydelig reduksjon i klimagassutslipp og bidrar til renere luft og et sunnere miljø. Ved å bytte fra fossil diesel til Neste MY Renewable Diesel kan tyske transportbedrifter redusere klimagassutslipp (CO2e) med opptil 90 prosent* over drivstoffets livssyklus.

“Vi er veldig spente på å utvide vårt tilbud av Neste MY Renewable Diesel på det tyske markedet sammen med Biofuel Express,” sier Per Emanuelson, salgsdirektør i forretningsenheten Renewable Products hos Neste. “Biofuel Express har vært en verdsatt partner for Neste på det svenske markedet siden 2019 og i Danmark siden 2023. Dette partnerskapet vil hjelpe tyske transportbedrifter med å redusere klimagassutslippene fra deres eksisterende flåte betydelig ved å bytte fra fossil diesel til fornybar diesel.”

Neste MY Renewable Diesel er en del av Nestes bredere engasjement for å støtte selskaper i å redusere deres karbonavtrykk og oppnå sine bærekraftsmål. Samarbeidet med Biofuel Express markerer et betydelig fremskritt for å gjøre fornybare drivstoff mer tilgjengelige på det tyske markedet, og baner vei for en renere og mer bærekraftig fremtid.

Mer informasjon om Neste MY Renewable Diesel og dets fordeler

*Reduksjonen i klimagassutslipp (CO2e) kan være opptil 90 % over drivstoffets livssyklus sammenlignet med fossil diesel. Metoden som brukes for å beregne livssyklusutslipp og resultatet er basert på EUs fornybardirektiv (2009/28/EC).

Registrer deg for vårt nyhetsbrev

"*" obligatorisk felt

Hidden